Corsi adulti: WATSU

WATSU ITALIA

wuatsu in piscina

watsu italia

Oceanic Bodywork Aqua (OBA)

watsu italia

corso oba watsu

2014-04-06 14.21.14